OfertaDla klientów indywidualnych polecamy szczególnie pomiary i przegląd instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych.
Z wykonanych badań otrzymają Państwo protokoły wymagane przez ubezpieczycieli domów.

Oferujemy również odbiory instalacji elektrycznych po zakończeniu budowy.


*****

Wykonujemy badania i pomiary:

» skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
» natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych i stanowisk pracy,
» skuteczności ochrony odgromowej budynków oraz sieci WN, SN, NN,
» urządzeń i aparatury rozdzielczej,
» automatyki zabezpieczeniowej,
» maszyn elektrycznych i transformatorów,
» urządzeń i aparatury prądu stałego (badania baterii akumulatorów),
» linii kablowych,
» elektronarzędzi,
» sieci elektroenergetycznych,
» systemu uziemiających przewodów ochronnych (SUPO),
» aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP).

Oferujemy przeglądy pięcioletnie budynków zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.
Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej przeprowadzamy w zakresie:

» stanu sprawności połączeń,
» sprawności osprzętu,
» sprawności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
» rezystancji izolacji przewodów,
» rezystancji uziemień instalacji i urządzeń.

Firma Salpomiar Andrzej Gabryś uzyskała subwencję Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju.