Salpomiar - pomiary elektryczne Salpomiar Wieliczka

Oferta

Instalacje i urządzenia elektryczne - pomiary.
Wykonujemy badania i pomiary:
·  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
·  skuteczności ochrony odgromowej sieci WN, SN, NN oraz budowli
·  urządzeń i aparatury rozdzielczej
·  automatyki zabezpieczeniowej
·  maszyn elektrycznych i transformatorów
·  urządzeń i aparatury prądu stałego (badania baterii akumulatorów)
·  linii kablowych
·  elektronarzędzi
·  sieci elektroenergetycznych
·  uziemiających przewodów ochronnych (SUPO)
·  aparatury kontrolno-pomiarowej (AKP)

Oferujemy przeglądy pięcioletnie budynków zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. Wykonujemy badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie:- stanu sprawności połączeń,- sprawności osprzętu,- sprawności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,- rezystancji izolacji przewodów,- rezystancji uziemień instalacji i urządzeń.

Proponujemy bardzo atrakcyjne ceny.